Psykoterapi

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder, det er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i terapi. De fleste opsøger en terapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være meget forskelligt hvad man kommer med, det kan være stress, angst, depression, man kan have haft en traumatisk oplevelse eller være i en livskrise hvor man har brug for hjælp til at komme videre i livet.

Det kan også være du vil lære mere om dig selv og udvikle dig selv personligt eller professionelt.

Psykoterapi er med til at skabe forandring. Forandring af uhensigtsmæssige symptomer og relationer eller af et liv i begrænsning. Livet er en udviklingsproces, hvor du og din omverden hele tiden forandres og udvikles. Når livet ændrer sig, er det nødvendigt at finde nye måder at leve det forandrede liv på.

Jeg tilbyder professionel samtale, hvor der tages udgangspunkt i dig. Jeg hjælper dig med, at se tingene i et nyt perspektiv og se nye muligheder.

Det er vigtigt for mig, at du oplever, at samtalerne er en dialog, hvor vi tager udgangspunkt i at tale om det, der er betydningsfuldt for dig. Samtidig er jeg også optaget af, at vi taler om det du står i på nye måder.

Varigheden af terapien varierer alt efter dine problemstillinger og hvad du ønsker og er selvfølgeligt meget individuelt. Nogle har brug for nogle få samtaler, mens andre har brug for et længere forløb. For de fleste er det hjælpsomt at komme hyppigere i starten af forløbet (ofte 1 gang hver eller hver anden uge), mens de i slutningen af forløbet kommer med længere intervaller (f.eks. hver 5-6. uge).

Jeg arbejder under tavshedspligt, og modtager supervision.

Hvis du ønsker at tage nogle brochure med til din chef, nabo eller andre i dit netværk, så kan du hente dem her:
Brochure om Stress
Brochure om Vægttab
Brochure om Røgfri