Depression hos Børn og Unge

Flere børn og unge rammes af depression. Mange børn og unge har svært ved at sætte ord på deres tristhed. De har svært ved at forstå hvad der sker med dem, forstår ikke, hvorfor de har det så dårligt, føle sig ikke gode nok, føle sig anderledes og fortælle ingen om problemet.  Det kan være svært for forældre, pædagoger, lærer eller andre der er tæt på barnet/unge at opdage at barnet den unge ikke har det godt.

Det er vigtigt at tage børn og unges udsagn om, at de ikke har det godt, seriøst. Vi ved at barndom og ungdom er meget vigtige og følsomme perioder i livet. Hvis barnet eller den unge evt. har en depression kan det have alvorlige konsekvenser for den personlige og sociale udvikling.

 Mange børn og unge går med det selv, de har svært ved at fortælle om hvordan de har det i stedet vendes de det indad. Dette kan medfører dårlig selvtillid og dårligt selvværd, alt opleves som et nederlag. Ligeledes kan det resultere i, at barnet eller den unge trækker sig fra venskaber, bliver væk fra skolen, kommer fagligt bag ud i skolen, de isolerer sig. Alt dette opleves igen som et nederlag. Der er ingen overskud til at deltage i det sociale. De negative tanker og depressionen kan resultere i selvmordstanker.

Hvorfor får børn og unge depression

 • Nogle depressive tilstande er arvelige. Det indebærer, at hvis flere i familien har haft en depression, er der større risiko for, at barnet eller den unge også rammes af depression. Det er dog langt fra sikkert
 • Svære og uhåndterbare konflikter i familien, kan også være årsagen.
 • Hvis barnet eller den unge er ude for triste eller voldsomme hændelser. Det kan fx være dødsfald, forældrenes skilsmisse, tab af venner eller kæreste samt flytning væk fra det sociale netværk.
 • Hvis man lever i en familie med misbrug og/eller psykiske problemer
 • Hvis barnet eller den unge oplever svære problematikker i skolen, fx mobning, store faglige udfordringer, ensomhedsfølelse, kan det også være en årsag
 • Følelsen af for stort pres. Børn og unge, som er meget perfektionistiske og stiller store krav til sig selv, kan være mere udsatte for at udvikle depression
 • Stress

Symptomer på depression hos børn og unge:

 • Her er nogle eksempler på symptomer på depression. Depression viser sig på forskellige måder alt efter alder.
 • Depression hos børn og unge minder om depression hos voksne.
 • Ændring i den normale væremåde
 • Nedtrykthed
 • Der ses ofte øget irritabilitet
 • Udad reagerende og evt. aggressiv adfærd
 • Nedsat energi
 • Øget træthed
 • Sover for meget eller for lidt
 • Øget eller nedsat appetit, vægtændring
 • Uro i kroppen
 • Tankemylder
 • Klager over smerter, fx i hovedet, maven eller i musklerne
 • Dårlige præstationer i skolen.
 • Ønsker ikke at komme i skole
 • Vanskeligheder ved indlæring
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Tab af lyst og glæde ved sædvanlige interesser og aktiviteter
 • Nedsat glæde ved samvær med kammerater
 • Tendens til at isolere sig
 • Klage over smerter (hoved, mave, muskler)
 • For unge: begyndende, udvikling af misbrug

Andre typiske træk ved depression:

 • Nedstemthed og manglende initiativ
 • Negative tanker om sig selv med følelse af værdiløshed/ikke at være elsket, selvbebrejdelser og skyldfølelse
 • Træthed/tab af energi, øget eller nedsat appetit, og tilsvarende ændringer af vægten
 • Angst
 • OCD (tvangstanker)
 • Tanker om død og om selvmord

Sådan arbejder jeg med børn eller unge som er ramt af depression:

I mit terapeutiske arbejde med børn og unge, som er ramt af tristhed og depressionen, vil jeg sammen med barnet eller den unge finde frem til årsager, der ligger til grund for depressionen.

I samarbejde arbejder vi med at ændre den uhensigtsmæssige selvopfattelser, tanker, adfærd og følelser, som spænder ben i hverdagen. Vi arbejder med at skabe nye måder at tænke og forstå sig selv og omverdenen på.


Gratis hjælp til unge i Hedensted kommune

Hedensted Kommune giver gratis hjælp til unge.
Hvis man er ung og livet bliver svært, kan der være behov for rådgivning og vejledning. Der blev i Hedensted kommunes budgetaftale for 2021 afsat 1 mio. kr. til at afhjælpe unges behov for nemt at kunne få hjælp.
Fra januar 2021 har jeg indgået et samarbejde med Hedensted Kommune. Så unge kan få hjælp tæt på sin bopæl, og undgå lange ventetider.
Tilbuddet er for alle mellem 13-25 år, der kan få op til 5 gratis anonyme samtaler.
https://www.hedensted.dk/…/paedagogisk…/ungesamtaler