Angst hos Børn og Unge

Angst hos børn og unge

Flere og flere børn og unge oplever angst. At være nervøse eller føle sig usikker i bestemte situationer er helt almindelige både for børn, unge og voksne. Oplever man angst og har ængstelige følelser, såsom hurtig hjertebanken, svedtendens eller angstanfald, er det vigtigt at få hjælp.

Angst kan opleves på meget forskellige måder. Det kan i flere tilfælde være svært at fastsætte hvad der ligger til grund for at angsten har fået lov til at fylde.

Nogle eksempler på typer af angstlidelser er:

 • Separationsangst (bange for at være væk fra ens forældre)
 • Fobier (f.eks. over for edderkopper, mørke, klaustrofobi eller flyskræk)
 • Socialfobi (bange for at være sammen med andre mennesker, præstationsangst)
 • Panikangst (angstanfald)
 • OCD (tvangstanker og -handlinger)
 • PTSD (posttraumatisk stress-syndrom – hvis man har oplevet traumatiske oplevelser tidligere, f.eks. trafikuheld, vold eller overfald)

Tegn på angst

Alt afhængigt af hvilken angsttype der er tale om, er der også forskellige reaktioner. Nogle af dem går dog ofte igen og kan variere i grad og hyppighed. De typiske symptomer på angst kan ses ved følgende adfærd:

 • Konstant eller ofte fremtrædende nervøsitet
 • Sveden
 • Rysten og uro i kroppen
 • Kvalme og nedsat appetit
 • Isolation (f.eks. fravær i skolen, trækker sig fra venner)
 • Koncentrationsbesvær
 • Øget hjertebanken og hurtig, overfladisk vejrtrækning
 • Søvnproblemer

Det er vigtigt at være opmærksom på om man begynder at isolere sig fra vennerne, begynder at holde sig væk fra skolen eller på anden måde mistrives. Hvis man ikke taler om eller man fortier angsten, kan det udvikle sig til andre angstlidelser og psykiske lidelser, hvilket kan påvirke   udvikling samt trivsel i voksenlivet og i værste tilfælde føre til stress, depression og selvmordstanker.

Angst kan være ødelæggende for mange børn og sætte en stopper for, at de gør og handler, som de gerne vil.


Gratis hjælp til unge i Hedensted kommune

Hedensted Kommune giver gratis hjælp til unge.
Hvis man er ung og livet bliver svært, kan der være behov for rådgivning og vejledning. Der blev i Hedensted kommunes budgetaftale for 2021 afsat 1 mio. kr. til at afhjælpe unges behov for nemt at kunne få hjælp.
Fra januar 2021 har jeg indgået et samarbejde med Hedensted Kommune. Så unge kan få hjælp tæt på sin bopæl, og undgå lange ventetider.
Tilbuddet er for alle mellem 13-25 år, der kan få op til 5 gratis anonyme samtaler.
https://www.hedensted.dk/…/paedagogisk…/ungesamtaler