Terapi

Terapi for børn

Børn kan også have brug for terapi. Ligesom voksne mennesker, kan børn også mistrives. Årsagen kan være meget forskellig, og det er ikke altid lige let at tolke.

DET KAN VÆRE DIT BARN FØLER SIG:

 • Trist uden at kunne fortælle hvorfor.
 • Har gennem en længere periode været vred haft svært ved at “kunne styre det selv”
 • været ked af det, angst eller bange og det uden at vide hvorfor
 • syg have mavepine – hovepine
 • føler sig alene, ensom
 • trukket sig for venner eller føle sig mobbet.
 • ked af eller i sorg over en skilsmisse, mistet en nærtstående eller andet
 • eller på anden måde ser ud til at mistrives

Det er vigtigt, at møde barnet i det der fylder, at tage det alvorligt hvis barnet fortæller, at det ikke går/har det så godt, eller har vist tegn på mistrivsel over længere tid.

Børn kan være vrede, være kede af det, eller på anden måde udvise tristhed, hvis der er noget i vejen. Det er vigtigt at tage hånd om barnet og ikke bare fortælle barnet at det skal “for ties eller trænes væk”, børn skal mødes i deres utryghed og hjælpes til en forståelse af sig selv. 

FORÆLDRE

 • Når børn mistrives kan det komme til udtryk på forskellige måder. Det kan f.eks. være:
 • Mange konflikter mellem forældre og barn
 • Vredesudbrud
 • Angst, herunder angst for adskillelse fra forældrene
 • Ændret adfærd
 • Tristhed
 • Modløshed

Når ens barn ikke trives, påvirker det både barnet og resten af familien. Det kan dog til tider være svært at vide, om ens barn mistrives eller har det dårligt. Du er altid velkommen til at ringe for at få en snak om dit barns trivsel

HOS MIG

Den første behandling er barnet sammen med en eller begge forældre. Her bruger vi tid på at lære hinanden at kende, at barnet og forældrene fortælle hvorfor de har opsøgt mig. Jeg fortæller om hvordan vi skal arbejde/lege og der igennem slippe for det problem de er kommet med. Det er vigtig at barnet føler sig tryg og godt tilpas

Jeg arbejder med at terapien er nærværende for barnet dette foregår igennem både samtaler, øvelser, leg, tegninger samt hypnoterapi.

Terapi for unge

Det er ikke altid nemt at være ung, der sker rigtig meget når man går fra barn til voksen. Det kan være svært at forholde sig til sine tanker og følelser og det, at kroppen pludselig ændrer sig.

Nogle unge kan opleve ensomhed, mobning eller gruppepres i skolen, hvilket udfordrer ens selvværd og selvtillid. Andre oplever måske familieproblemer eller udfordringer med skole og eksaminer. Som ung kan disse problemstillinger ofte være svære at stå med alene og grænseoverskridende at tale med sine forældre om. Her kan samtaleterapi eller hypnoterapi være med til at gøre det lettere at håndtere det at være ung.

Udfordringer for unge

Udfordringerne for unge er mange og kan skyldes en masse forskellige årsager. Dog kan de ofte vedrøre følgende områder:

 • Unge med angst, stress & depressions følelser
 • Sårbare unge, hvor der er lav stress tærskel
 • Lavt selvværd og lav selvtillid
 • Ensomhed
 • Mobning eller gruppepres
 • Efterskole elever, hvor der opstår problematikker, som skal afklares imens den unge er på skolen.
 • Skoleopgaver og eksamensangst
 • Pres ift. beslutninger om uddannelse/fremtiden
 • Unge som er i fare for at blive udmeldt fra sin uddannelse eller skole
 • Familieproblemer
 • Skilsmisse
 • Unge som har mistet en nær pårørende

Terapi for voksne

Psykoterapi er forandring. Forandring af uhensigtsmæssige symptomer og relationer eller af et liv i begrænsning. Livet er en udviklingsproces, hvor du og din omverden hele tiden forandres og udvikles. Når livet ændrer sig, er det nødvendigt at finde nye måder at leve det forandrede liv på. Du går i terapi, fordi du håber på et bedre liv, men det gode liv er ikke ens for alle. Derfor er det dine forestillinger om et godt liv og dine erfaringer, vi sætter i centrum.

Meningen er, at du skal opnå indsigt i dine egne tanke- og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke- og handlemåder, der blandt andet kan give udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdproblemer og spiseforstyrrelser.

Terapien kan ikke gøre dit liv problemfrit. Men min erfaring er, at den kan være med til at give dig modet tilbage til at leve som den, du er. Terapien er en vej ud af håbløshed og utilstrækkelighed. Følelser, som viser sig som stress, psykiske og fysiske lidelser og fiasko. Som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med at åbne døren til et liv med mere mod, ro og selvrespekt.