Terapi

For børn og unge

Alle bekymrer sig, men nogle børn bekymrer sig så meget, at de kan have svært ved at udfolde sig. De vil gøre næsten alt for at undgå situationer eller ting, de er bange for. En lille bekymring kan vokse sig til en stor bunke problemer, som børn ikke aner, hvordan de skal komme af med. Hvis bekymringerne har vokset sig så store, at de driller og plager barnet stort set hver dag, er der grund til at søge hjælp. I samtaleterapien lærer barnet nye og effektive teknikker til at styre angsten.

Børn kan også have brug for støtte og et frirum. Et sted, hvor de kan tale med en voksen uden for familien. En voksen, som har indsigt i og erfaring med at tale med børn. I terapien for børnene mulighed for, at:

  • Sætte ord på det, der er svært
  • Forholde sig til det
  • Skabe orden i kaos
  • Finde handlemuligheder og løse problemer
  • Værdsætte egne egenskaber og værdier
  • Skabe håb og ønsker for fremtiden

Du vil som regel blive tilbudt at komme til en indledende samtale sammen med dine forældre, hvor vanskelighederne tales igennem. Hvis det skønnes relevant, at du skal starte i et terapeutisk forløb, aftales det, hvor ofte du skal komme og gennem hvor lang tid. I nogle tilfælde vil dine forældre ca. hver tredie måned indkaldes til en samtale, hvor de informeres om din udvikling i terapien, og hvor de samtidig får lejlighed til at fortælle om udviklingen hjemme, i skolen mv.

Terapi for voksne

Psykoterapi er forandring. Forandring af uhensigtsmæssige symptomer og relationer eller af et liv i begrænsning. Livet er en udviklingsproces, hvor du og din omverden hele tiden forandres og udvikles. Når livet ændrer sig, er det nødvendigt at finde nye måder at leve det forandrede liv på. Du går i terapi, fordi du håber på et bedre liv, men det gode liv er ikke ens for alle. Derfor er det dine forestillinger om et godt liv og dine erfaringer, vi sætter i centrum.

Meningen er, at du skal opnå indsigt i dine egne tanke- og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke- og handlemåder, der blandt andet kan give udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdproblemer og spiseforstyrrelser.

Terapien kan ikke gøre dit liv problemfrit. Men min erfaring er, at den kan være med til at give dig modet tilbage til at leve som den, du er. Terapien er en vej ud af håbløshed og utilstrækkelighed. Følelser, som viser sig som stress, psykiske og fysiske lidelser og fiasko. Som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med at åbne døren til et liv med mere mod, ro og selvrespekt.